top of page

סימן מסחר רשום

סימן מסחר רשום הוא הרכב של אותיות ו/או סמל גרפי המשמש עסק, חברה מסחרית או אדם לבדל מוצר או מוצרים, שירות או שרותים , מהעסקים של מתחרים קיימים או מתחרים פוטמציאלים.

על ידי שימוש בסימן מסחרי ניתן ליצור למוצר או שירות מונטין ולמנוע הטעייה של לקוחות על ידי מתחרים באותו תחום בו פעילה בעלת הסימן המסחרי.

סימן מסחרי רשום ניתן על ידי רשות הפטנטים לאחר בדיקה שהסימן המבוקש אינו "מתנגש" עם סימן מסחרי רשום קיים וכי הסימן המסחרי המבוקש עונה על דרישות החוק בהיותו מוגבל להיקף השימוש שיעשה בו וכי אינו מטעה את הציבור.

סימן מסחרי אינו חייב להיות חדש בזמן הגשת בקשת הרישום. במצב בו סימן מסחר מוכר בציבור מבלי היותו רשום כסימן מסחר רשום עשויה "הניראות" לשמש כהגנה בפני היכולת של רישום בקשת סימן מסחר שתתחרה בסימן המסחר שכבר בשימוש למרות שלא נרשם כסימן מסחר רשום ומוגן.  

בקשה לרישום של סבימן מסחר נעשת על ידי עורכי פטנטים (ועורכי דין המתמחים בתחום קניין רוחני) לאחר מילוי הטפסים הנדרשים מטעם הלקוח ולאחר בדיקה וקביעת  הסיווג של המוצר או העסק לגביו יש עניין בהגשת בקשת רישום סימן מסחרי.

 

 

 

מדגם רשום

מדגם רשום מהווה הגנה על העיצוב (design) החזותי של מוצרים תעשייתים.

בלשון החוק מוגדר מדגם כ:

"קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט שמייחדים לכל חפץ על ידי תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין-רואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בנין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכני."

מדגם רשום ניתן  על ידי רשות הפטנטים לאחר בדיקה שבקשת המדגם משקפת בקשה על עיצוב חדשני שטרם פורסם בציבור.

עורכי פטנטים (ועורכי דין המתמחים בקניין רוחני) מטפלים עבור לקוחות במילוי הטפסים הנדרשים והעברתם לרשות הפטנטים לבחינה.

 

bottom of page