top of page

בקשת פטנט אמריקני "זמני"

US provisional patent application

בראשי תיבות: PPA

 

בקשת פטנט אמריקני "זמני" הינה בקשת פטנט המוגשת לרשות הפטנטים האמריקנית  (USPTO)  על מנת לקבע תאריך תחילת הגנה לפטנט ("תאריך בכורה")  במידה ובקשת הפטנט יאושר כפטנט לאחר תהליך בחינה.

 

בקשת PPA אינה חייבת להכתב בפורמט המחויב בהגשת בקשות פטנט "רגילות" אך חייבת להכיל את כל המידע עליו מבוקשת הגנה פטנטית.

 

PPA אינה נבחנת על ידי רשות הפטנטים האמריקנית ואינה עוברת כל בקרה, אלא במקרים בהם מתעוררת בעייה לגבי תחרות בין הגשות פטנטים על תאריכי בכורה. 

לא יאוחר משנה מיום הגשת ה PPA על המגיש להגיש בקשת פטנט "רגילה" בארה"ב או הגשת בקשת פטנט "רגילה" במסלול ה PCT.  בשני המקרים, ההגשה הינה בפורמט המשפטי המחייב, תוך השענות על תאריך הבכורה מההגשת  ה PPA.

 

PPA מוגש במרבית המקרים כאשר הממציא לא גיבש "עד הסוף" את הרעיון עליו הוא מבקש להגן ו/או כאשר הממציא דחוק בזמן להגן על רעיון לפני חשיפתו לציבור.

bottom of page