top of page

פטנט   מה ואיך ? 

האם הרעיון שלך ניתן לרישום כפטנט?

מהו פטנט?

 

"פטנט" מוגדר בחוק כמוצר או תהליך בכל תחום טכנולוגי אשר הינו מועיל, חדש וניתן לשימוש תעשייתי. כמו כן, אמצאה כשירת פטנט הינה "אמצאה שיש בה התקדמות המצאתית".

 

בפטנט רשום ניתנת לבעל אמצאה  את הרשות למנוע מכל אדם זולתו לעשות שימוש שלא כדין בפטנט ו/או להשתמש בפטנט ללא רשותו.

פטנט מוענק על ידי המדינה לתקופה של 20 שנים מיום הגשת בקשת הפטנט. יום הגשת בקשת הפטנט נקרא משפטית: "תאריך בכורה".

 

בקשת פטנט שיש בו רעיון המצאתי שנחשף לציבור בכל מקום בעולם לפני ההגשה לא יאושר כפטנט

 

מסלול הגשת בקשת פטנט:

 

בשלב ראשון חייבים לוודא שהרעיון עבורו מבקשים בקשת פטנט הינו חדשני, בעל "צעד המצאתי" וניתן לישמו באופן מתועש.

"צעד המצאתי" הינו מושג מעורפל שפרושו המעשי שהרעיון שבהמצאה אינו נובע ישירות מידע קיים. ברעיונות המצאתיים רבים קיום "צעד המצאתי" הינו גבולי ויחייב את הממציא לשכנע את רשות הפטנטים הבוחנת בקשות למתן פטנט שהרעיון נובע מחשיבה מקורית-עצמאית. חלק חשוב מעבודתו של עורך פטנטים לשקול עם הממציא עם הרעיון שבבסיס ההמצאה  הינו אכן חדשני ובעל  "צעד המצאתי" לפני התחלת מסלול הגשת בקשת פטנט.

 

רצוי מאד שהממציא יבצע בדיקה עצמאית, האמצעות האינטרנט ובספרות מקצועית,  אם אכן הרעיון המוצע על ידו הינו חדשני .

לצורך חיפוש מידע-קיים (prior art) –-  ולפני התחלת תהליך כתיבת פטנט. במידה ויש בכך עניין,  מפנה משרד י.א.ג. את לקוחותיו לחברות המתמחות בחיפושי מידע.       משרד י.א.ג. אינו עושה חיפושי מידע-קיים. 

לאחר קבלת תוצאות החיפוש שביצע הממציא או גורם  מקצועי, נעשה עם הלקוח ניתוח הממצאים ומתקבלת החלטה משותפת אם ובאיזו אסטרטגיה תכתב בקשת הפטנט.

בבקשת פטנט חיוני לשמור על איזון. אין לדרוש הגנה מוגזמת עבור המכשור או השיטה שבהמצאה, דרישה שעלולה להכשיל את כל מסגרת תחום-הבקשה. לעומת זאת, אין לצמצם את התביעה להגנה פטנטית תוך וייתור ו-וויתור מראש על פלח בתחום-הבקשה שניתן לקבלה.

 

בשלב הבא נכתבת בקשת הפטנט בתאום הדוק עם הממציא. ברב המוחלט של המקרים הבקשה נכתבת בשפה האנגלית. לאחר שהממציא הבין והסכים עם הנכתב בשמו  ניתן להעביר את הבקשה לרישום אצל הרשויות לצורך התחלת התהליך לקבלת הפטנט.

 

מנקודת הפתיחה הגשת בקשת פטנט יכולה ל"עבור" בארבעה מסלולים:

  • הגשת בקשת פטנט בישראל, ברשות הפטנטים של משרד המשפטים בירושלים.

  • הגשת הבקשה לרשות הפטנטים בכל אחת מהמדינות המתועשות  (ארה"ב, קנדה, גרמניה וכד.)

  •  הגשת הבקשה במסלול ישיר לארגון   WIPO (world intellectual property organization) שמושבו בג'נבה, שוויץ.

  • הגשת הבקשה לרשות הפטנטים בארה"ב כ-"בקשה זמנית" המוכרת כ US provisional patent application. פירוט לגבי בקשת פטנט "זמנית", ראה דף הסבר נפרד.

 

היות ואין "פטנט עולמי" הניתן בו זמנית לכל המדינות, בהגשת בקשה לפטנט בישראל או בכל אחת מהמדינות המתועשות (סעיפים 1 + 2) חייבים להרחיב את הגשת הפטנט בהגשת המשך למדינות נוספות בהם יש עניין לפני תום שנה מההגשה הראשונית. אם בקשת המשך לא מבוצעת, נשארת בקשת הפטנט מוגבלת למדינה בה בוצעה ההגשה הראשונית בלבד.

 

אלטרנטיבית לנכתב בסעיפים 1+2, הרחבת בקשת הפטנט למדינות שונות שמעבר לבקשה במדינה הראשונית ניתנת לביצוע  באמצעות WIPO בהסתמכות על אמנה בין לאומית הידועה כ PCT

(patent cooperation treaty),  כנכתב בסעיף 3 ברשימה מעלה.

אמנת ה PCT מעניקה 18 חודשים נוספים של זמן לפני הצורך להחליט לאיזה מהמדינות מבקשים להגיש את בקשת הפטנט.  המסלול המלא של הגשת בקשת פטנט ראשוני + מסלול ה PCT נמשך 30 חודש.  ניתן להגיש בקשת פטנט ישירות למסלול ה PCT (סעיף 4) ולחסוך בכך את הצורך ב"תחנת ביניים" של רישום ל PCT אחרי הגשה למדינה ראשונית.

 

bottom of page